מקרה לדוגמה: רכישת דירה “על הנייר”

הבעיה

הלקוח שלנו רכש דירה חדשה בשלב הטרום-בנייה. הבית היה קיים רק כתוכנית על הנייר ואפילו היסודות עוד לא הונחו. הלקוח שלנו רצה לערוך בדירה שינויים משמעותיים, וניהל משא ומתן עם קבלן המשנה של חברת הבנייה. חברת הבנייה סירבה לקחת אחריות על השינויים האלה, והעדיפה שקבלן המשנה ייקח על עצמו את מלוא האחריות.

הפתרון

יעצנו ללקוח שלנו, שחברת הבנייה תיקח על עצמה את האחריות כדי להגן עליו, במקרה שקבלן המשנה לא ימלא את מחויבויותיו.

התוצאה

חברת הבנייה הסכימה, לאור ההתעקשות שלנו, לקחת אחריות משפטית על השינויים שייערכו בדירה, וההסכמה עוגנה בחוזה המכירה. קבלן המשנה הכריז על פשיטת רגל אחרי שגבה תשלום מהלקוח שלנו, אבל לפני שסיים את העבודה. חברת הבנייה היתה מחויבת לסיים את העבודה, אבל בזכות החוזה היציב, הלקוח שלנו לא היה צריך לשלם פעמיים על אותה עבודה. כך נחסכו אלפי שקלים.


מקרה לדוגמה: הפרשנות היא בעין המתבונן

הבעיה

לקוח שלנו רצה להעביר את הבעלות על הדירה שלו לבתו. אשתו נפטרה כמה שנים לפני כן. הצוואות שכתבו יחדיו התירו את העברת כל הנכסים לבן הזוג שיישאר בחיים, ואחרי מותו, לבתם. בכל צוואה היה תנאי מיוחד שאיפשר לאחד הבנים של הזוג, הלוקה בשכלו, להמשיך להתגורר בדירה. פנינו בבקשה לאשר את הצוואה של האישה כדי להעביר את זכויות הדירה לבעלה. במקביל, הכנו את המסמכים הנחוצים להעברת הבעלות מהאב לבת. רשם הירושה כתב משפט בצו האישור, שקבע שבנם של בני הזוג לוקה בשכלו. מתברר שהמשפט הזה פתוח ליותר מפרשנות אחת. רשם המקרקעין פירש את הצוואה ואת המשפט אחרת מעורך הדין במנהל מקרקעי ישראל, שפירש אותו אחרת מרשם הירושה. תהליך העברת הדירה נעצר.

הפתרון

הצענו לפתור כל נושא בנפרד. במהלך פגישות רבות, שכנענו את מנהל מקרקעי ישראל להסכים עם הרישום, ועם רשם המקרקעין לעשות זאת גם כן.

התוצאה

הלקוח שלנו השיג את מטרתו לבסוף: הבעלות על הדירה הועברה לבתו.


מקרה לדוגמה: הסיפור המשפטי שאינו נגמר

הבעיה

לקוחות שלנו רצו למכור את הדירה שלהם ולרכוש אחרת במקומה. לרוע המזל, למרות שרכשו את דירתם כמה שנים לפני כן, היא עדיין לא היתה רשומה על שמם. פירוש הדבר הוא שלא יכלו למכור את הדירה. הם לא הצליחו להשיג את עורך הדין אותו העסיקו ברכישה ולא ידעו מה עליהם לעשות.

הפתרון

התקשרנו לעורך הדין המקורי, גילינו את הסיבה לעיכוב, פתרנו את הבעיה ורשמנו את הדירה על שם לקוחותינו.

התוצאה

כשהלקוחות שלנו מצאו רוכש לדירה, לא היתה להם כל בעיה לבצע את המכירה.


מקרה לדוגמה: לעולם לא להרים ידיים

הבעיה

לא תמיד העסקאות “הולכות חלק”, גם אם החוזה מנוסח היטב. ייצגנו זוג שרכש בית. המוכרת היתה קשישה ערירית בעלת אופי חזק, שהתנהגה שלא כראוי לאורך כל העסקה. התנהגותה זכתה לחיזוק של אחיה, איתו התייעצה בכל הנושאים. המוכרת חויבה להסיר את המשכנתא עד תאריך מסוים, אך לא עשתה זאת.

הפתרון

ייעצנו ללקוחותינו להמתין עם התשלום עד שהמוכרת תמלא את חובותיה בעניין. המוכרת איימה לתבוע. המלצנו ללקוחותינו לא להיכנע לאיומיה וסחטנותה של המוכרת. הפעלנו לחץ על עורך הדין של המוכרת, שישכנע את הלקוחה לנהוג באופן אחראי יותר.

התוצאה

הלקוחות שלנו שמעו בעצתנו, לא נכנעו, והמוכרת הסירה את המשכנתא. הלקוחות שלנו קבלו את הבית שלהם כשהוא חופשי מכל שיעבוד.


מקרה לדוגמה: מבוך של בעיות

הבעיה

לפני כמה שנים הגיעו אלינו לקוחות עם עסקה סבוכה. הם עברו דירה באותו הבניין והעבירו את חדרי המחסן מדירה אחת לאחרת. זו היתה עסקה קשה מבחינה משפטית, מפני שהיה צורך לשנות את הרישום הבסיסי של הדירות המקוריות.
לצד העסקאות הבסיסיות, של העברת השם בדירות מהמוכרים לרוכשים, היה עלינו ליידע את חברת הבנייה, את מנהל מקרקעי ישראל ואת הבנקים למשכנתאות, שחדרי המחסן יועברו מדירה אחת ויחוברו לדירה אחרת. פירוש הדבר היה למעשה קיום ארבע עסקאות שונות בו-זמנית לאותם נכסים.

הפתרון

ראשית בדקנו עם הרשויות הנוגעות בדבר אם שאלת העברת חדרי המחסן תיצור בעיה משפטית. אחר כך בדקנו עם הבנקים למשכנתאות אם יש להם התנגדות כלשהי.
הכנו מסמכים נפרדים לכל עסקה, העברנו אותם לרשויות הנוגעות בדבר והתקדמנו מול כל רשות בנפרד.

התוצאה

אחרי שנחלצנו מהמבוך המשפטי של עסקה כה מסובכת, יכולנו להשלים את החוזה, לשמחתם של לקוחותינו. חדרי המחסן הועברו ונרשמו עם דירתם החדשה.