כמה מס רכישה תשלמו?

בכל עסקת נדל”ן חובה לטפל בנושא מס הרכישה. במקרים מסוימים יכול אדם להיות פטור ממס הרכישה, אבל בכל מקרה יש להגיש לרשויות המס את המסמכים הנוגעים בדבר. על הרוכשים לשלם את המס תוך 50 יום מחתימת החוזה. תשלום מאוחר יותר עלול לגרור קנסות.

מדרגות מס רכישה לשנת 2022

דירת מגורים יחידה או בית

הסכומים מתייחסים לרכישת דירת מגורים או בית, כשהנכס שנרכש הוא הדירה היחידה של הרוכש, בעל אזרחות ישראלית, בישראל והדירה או הבית החדשים נרכשים במקום נכס קיים. גם כשהנכס הקיים עוד לא נמכר, מעניקות רשויות המס לרוכש 18 חודשים כדי למכור את הדירה הקיימת.

עבור חלק הסכום עד ל-1,805,545 ש”ח 0%
עבור חלק הסכום החל מ-1,805,545  ועד  2,141,605ש”ח 3.5%
עבור חלק הסכום החל מ- 2,141,605 ש”ח  ועד 5,525,070 ש”ח  5%
עבור הסכום החל מ- 5,525,070 ש”ח ועד 18,416,900 ש”ח 8%
עבור חלק הסכום הנותר מעל ל- 18,416,900 ש”ח 10%

דירת מגורים נוספת

 

 כאשר הרוכש קונה דירה או בית נוסף, מבלי למכור את הדירה הקיימת, במהלך 18 החודשים מאז רכישת הנכס החדש או כאשר הרוכש הוא תושב זר.

לשנת 2022

עבור חלק הסכום עד ל- 5,525,070 ש”ח 8%
עבור חלק הסכום מ- 5,525,070 ש”ח ומעלה 10%
   
   
   

 

 עולים חדשים

מתייחס לעולים חדשים במהלך 7 השנים הראשונות מאז עלייתם. פטור חלקי ניתן פעם אחת בלבד.

לשנת 2022

עבור חלק הסכום עד 1,902,945 ש”ח 0.5%
עבור חלק הסכום מעל 1,902,945 ש”ח 5%

 

 

ניתן לבצע חישובי מס רכישה בסימולטור של רשות המיסים בישראל.